Subvenciones INEGA

Viernes, 05 Febrero 2016 12:08

Dende o 15 de xaneiro até o 29 de febreiro, o INEGA abre o prazo para subvencionar:

- Auditorías enerxéticas integrais.

- Mobilidade con combustibles alternativos. Adquisición de novos vehículos ou transformación dos existentes.

- Implantación de sistemas de xestión enerxética certificados conforme á Norma ISO 50.001.

- Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector industria e servizos.

A contía da subvención será do 30% do investimento subvencionable, cun máximo de 200.000 € por proxecto. No caso de axudas concedidas a pequenas e medianas empresas a intensidade de axuda incrementarase en 10 puntos porcentuais, ata o 40 % do custo elixible.

No caso de axudas para a elaboración de auditorías enerxéticas a intensidade de axuda será do 50 % do custo elixible.

CONTACTA CON NÓS