Contacto

Enderezo:
R/Vila de Negreira, 52, Bajo A
(15100) Carballo
A Coruña
Teléfono:
981 703 583
Fax:
43.21225355366268

Formulario de contacto

Enviar un correo electrónico. Todos os campos con * son obrigatorios.

Información xeral

Información xeral:

En base á Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Xeral, Eficiencia Enerxética de Galicia S.L., infórmalle de que os datos que nos facilitou, foron incorporados a un ficheiro automatizado aos únicos fins de prestarlle os servizos que Vostede nos encargou, así como de informarlle respecto doutros servizos que Eficiencia Enerxética de Galicia S.L. poida prestarlle. No devandito sentido, pola presente autorízanos á súa cesión a terceiros estritamente relacionados cos referidos servizos contratados. Ten a posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, para o que poderá dirixirse mediante leste mesmo formulario.