A pesares de ser unha empresa xove, xa contamos cunha ampla experiencia, produto da confianza que moitas empresas e organismos depositaron en ENERGAL.. Así, tivemos ocasión de realizar traballos para case tódolos sectores e segmentos de actividade como hospitais, automoción, industria alimentaria, concellos, forestal, asociacións empresariais, polígonos industriais, centros deportivos, colexios, hoteis, balnearios, explotacións gandeiras, confrarías de pescadores, ESE’s, outras enxeñerías ou  centros comerciais, entre outros moitos. Nuns casos coa realización puntual de auditorías ou estudios enerxéticos e noutros a través de plans estratéxicos de Xestión Enerxética Integral (XEI), pero en calquera caso, todos eles co  obxectivo común do aforro e a eficiencia enerxética.

Soom management
telepizza
Pista hielo valdemoro
Bricoking
Concello de Ares
Átomo Estudio
Concello de Cabana
Calvo
Concello de Carballo
Castrosua
concello de cedeira
Concello de Coristanco
Costa Caion
Madeiras Estanqueiro
Ferrovial
Fertimon
Icaria
Invernia
concello de laxe
concello de malpica
Multiusos do sar
nortempo
Centro oncologico
concello de oroso
concello de ponteceso
soaga