Consultoria

Son moitos e moi diversos os servizos que ofrece ENERGAL no campo da consultaría enerxética pero, xunto á realización de estudios, auditorías e implantación de Sistemas de Xestión da Enerxía, tamén destacamos os seguintes:

Certificación de eficiencia enerxética para edificios existentes (RD 235/2013).

Elaboración de Informes de Avaliación de Edificios (RD 233/2013).

Coordinación para a certificación da Norma UNE EN ISO 50001.

Estudios comparativos entre diferentes provedores para compra de enerxía.

Xestión de incidencias enerxéticas ante organismos competentes.

Tramitación de altas e baixas de subministros enerxéticos.

Xestión de incidencias con provedores  enerxéticos.

Realización de peritaxes para certificar consumos (gas e electricidade)

Informes de consumos enerxéticos (electricidade, gas, calefacción, ACS…)

Estudos de aforro e eficiencia enerxética para pequenos negocios