agenda 2030

Servizos xerais de enxeñería e consultoría ambiental. Estudos de contaminación e diagnósticos do medio. Formación ambiental e desenvolvemento sostible.

En ENERGAL propoñemos una consultoría ambiental integral e estratéxica, co fin de obter o éxito sostible;

  • Auditorías e diagnósticos medio ambientais,
  • Axenda 21 local, Axenda 2030
  • Estudos de Avaliación de Impacto Ambiental (EIA),
  • Elaboración, asesoramento e tramitación de Autorización Ambiental Integrada (AAI),
  • Plans de seguemento e control medio ambiental,
  • Inventario de emisións (GEI), Pegada de Carbono e Boas Prácticas,
  • Expertos na elaboración de Plans de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible.

 

Objetivos